خدمات پس از فروش

10 / 10
از 1 کاربر

خدمات پس از فروش تایر از جمله امکاناتی است که در اختیار مشتریان قرار می گیرد. این شرکت در قبال فروش تایر خدمات متفاوتی را به مصرف کنندگان ارائه میکند. تمامی تایرهای عرضه شده در گـروههای تایر سواری، وانتی، باری، اتوبوسی، كشاورزی و راهسازی  با خدمات پس از فروش تایر عرضه می شوند. 
كلیه محصولات این شركت از تاریخ تولید به مدت 60 ماه خورشیدی تحت ضمانت می باشد. 
در صورتی كه انواع تایر این شرکت دچار مشکل یا نقصی گردند و خسارت ایجاد شده توسط كارشناسان بخش خدمات پس از فروش تایر این شركت تایید شوند، بخش فروش تایر شرکت، تایر جایگزین را به جای تایر مرجوعی به مشتریان تقدیم می نماید و خسارت های ناشی از مشكلات فنی تایر را بصورت تمام و كمال تقبل می نماید. 

دستورالعمل اجرایی فروش و خدمات پس از فروش تایر و تیوب

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 

 

خدمات پس از فروش محصولات :  

 

تایرهای تولیدی در مراحل طراحی، ساخت آزمایشی و تولید نیمه نهایی در قالب آنالیز رفتار تایر با نرم افزارهای شبیه سازی ،انجام آزمون های  کنترلی و تخریبی مختلف برای اطمینان از پاس کردن استاندارد های کشوری ،منطقه ای و جهانی ، انواع کنترل های کیفی خطوط تولید، اجرای آزمون های عملکردی تایر و آزمون طول عمر ومقاومت در شرایط سخت کاری (تست جاده) مورد بررسی قرار گرفته و پس از اطمینان وارد بازار می گردند. 

 

 معی الوصف  به دلیل پیچیدگی فرایند تولید ، تغییر نیاز های بازار و سبک مصرف ،  استفاده نامناسب (عدم تنظیم باد ،حمل بار بی از حد مجاز نوشته شده بر روی تایر ، حرکت با سرعت بیش از حد و ... ) ، مشکلات جاده(برخورد با اشیاء‌تیز و برنده و موانع و ...) و مشکلات وسایل نقلیه ( تنظیم نبودن محور ها ،جلوبندی، خرابی کیسه باد و ... ) دچار اشکالات ظاهری میشوند.

 

 توصیه اولیه شرکت برای شما مصرف کننده عزیر، شناخت دقیق ویژه گیها و مشخصات تایر مورد نیاز (با توجه به نوع کاربری خودرو) ، استفاده مناسب تایر مطابق دستورالعمل های موجود ، کنترل منظم تایر و خودرو است. این موضوع سبب میشود تا از بروز عیب در محصول جلوگیری شده و یا عیوب موجود در مراحل اولیه  پیدایش مشاهده و کشف گردند. 

 

به محض مشاهده عیوب می توانید با استفاده از اطلاعات فنی بار گذاری شده به ماهیت عیب پی برده و درصورتی که این عیب به واسطه  کارخانه سازنده پدید آمده باشد به نمایندگان خدمات پس از فروش معرفی شده در  سایت مراجعه فرمائید.  

 

  روش کلی  ارائه خدمات : 

 

نصب آئین نامه نحوه ارائه خدمات در تمام نمایندگی های مجاز اجباری است. با این حال یک نسخه از آن در وب سایت قابل دسترسی است. مطابق این آئین نامه تایرهایی که دارای شرایط مندرج در جدول زیر باشند  برای بررسی اولیه پذیرفته خواهند شد. 

 

 

 

 وجود حداقل 30% آج بر روی تایر

 

 در تایرهای کشاورزی : زمان ساخت  تایر کمتر از 36 ماه گذشته باشد.

 در سایر تایرها: زمان ساخت  تایر کمتر از 60 ماه گذشته باشد.

 

 تذکر1- : چنانچه از ساخت تایر بیش از زمان های اعلام شده گذشته باشد ،تایرها مورد پذیرش قرار نمیگیرند. 

 

تذکر2-آن دسته از تایرهایی که به دلیل مصرف نامناسب یا نقص فنی خودرو معیوب شده باشند ،مورد پذیرش قرار نمیگیرند. 

 

مدارک مورد نیاز : از شما مصرف کننده محترم تقاضا میشود تا مستقیما به مراکز ارائه خدمات مراجعه فرمائید. همچنین مدارک مورد نیاز زیر را به همراه تایر به نمایندگان ارائه خدمات  ارائه فرمائید. 

 

1-     کپی کارت خودرو        2-  کپی گواهینامه     3-  کارت گارانتی

 

پس از پذیرش تایر توسط نمایندگی، لطفا قبض مربوطه را تکمیل و یک نسخه از آن را نزد خود نگه دارید. تایرمعیوب تا زمان مراجعه کارشناس منطقه ای نزد نماینده باقی مانده و برای بررسی در اختیار کارشناس منطقه ای قرار میگیرد. 

 

پس از بررسی در صورت قبول تایر ، نسخه فرم موجود در نمایندگی تکمیل و براساس میزان کارکرد تایر و میزان آج باقیمانده ، میزان مبلغی که میبایستی به عنوان مابع التفاوت دریافت تایر نو پرداخته شود مشخص میگردد.

 

تذکر : از پرداخت مبلغ بیشتر از مقدار تعیین شده تحت عنوان انبارداری، کارشناسی و ... اکیدا خودداری فرمائید.

 

خدمات