اکسلرا OMIKRON A/T

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

توضیحات

·         رفتار عالی تایر در عبور از پیچهای جاده و فرمان پذیری مطمئن به دلبل ثبات ابعادی و ساختار بهینه تایر

·         آب پیمایش عالی به دلیل شیارهای عمیق و پهن و ریب های محیطی زیگزاگ جهت هدایت آب از روی سطح جاده

·         دوام بیشتر بواسطه بهینه کردن جاپا و ساختار تایر

·         کاهش مصرف سوخت بدلیل کاهش مقاومت غلتشی

·         راحتی سرنشین به دلیل دیواره منعطف تایر

·         قابلیت خود تمیزکنی تایر هنگام رانندگی در جاده های گلی و برفی